Pronunciation Guideline

Cheam:  Xwchíyò:m –  hwcheeyom

Chehalis:  Sts’ailes – sts aeles

Scowlitz: Sq’ewlets – skowlets

Seabird:  Sq’éwqel – skowqul

Chawathil – chowithel

Skawahlook (Ruby Creek) Sq’ewá:lxw – sqowaalhw

Shxw’ōwhámél – shwowhamul

nłeɁkepmxúym’xw – n-thlah-ka-pm-oye-ḿx (Nlaka’pamux – nklamoohw)